Sunday, December 18, 2011

bercakap ditelefon

Saya tak tahu masalah ini dialami oleh orang lain atau tidak.
Bila bercakap di telefon saya kurang jelas apa yang dituturkan oleh orang disana dan saya akan cakap "ye" sahaja.

No comments: