Wednesday, July 25, 2012

balasan

(Tiap-tiap balasan berdasarkan kaedah): Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri; kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. 


Whoever does a good deed - it is for himself; and whoever does evil - it is against the self. Then to your Lord you will be returned.

 Surah Al-Jatsiah:15


Ayat diatas menjelaskan bahawa amal soleh atau kejahatan semuanya akan ditanggung oleh diri sendiri. 

No comments: