Monday, December 24, 2007

tawakkaltu ila ALLAH

Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (wahai Muhammad): Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; hanya kepadaNya aku bertawakkal dan Dialah yang mempunyai ‘Arasy yang agung.
(At-Tauba 129)

No comments: